Светскиот пожар

100 години од почетокот на Првата светска војна


  • Дел од македонското духовно богатство излегува на виделина - и тоа треба да го види цела Македонија и целиот свет
    проф. Драгица Божинова
  • Восхитена сум од ракописите и од достапноста на нашето непроценливо национално богатство
    Даниела Бавчанџи
  • Горди сме на нашето минато и треба да се поучиме од него
    Соња и Наум Манчевски

За нас

Веб страната за виртуелни изложби е експериментален проект на НУБ „Св. Климент Охридски“ и е посветена на сите оние кои не биле во можност да присуствуваат или сакаат повторно да погледнат некоја од изложбите одржани во библиотеката.

НУБ зграда