Витрина 3

Службен минеј за мај со житија Акатист на Пресвета Богородица Бенчевско четвороевангелие со минијатури Поречки октоих - петогласник Кичевско четвороевангелие Четвороевангелие од Бигорскиот манастир