Витрина 5

Струшко четвороевангелие Акатист на Пресвета Богородица, од Кратово Писмовник на Христе Хаџи Константинович, учител прилепски Литургиски зборник Зборник македонски Црковно пеење на Спиро Стојанов, учител во село Блатец Рекански лекарственик